ސްވިމިން

100 މީޓަރު އިންޑިވިޖުއަލް މެޑްލޭ އިވެންޓުގެ ގައުމީ ރެކޯޑު އިމްއާން މުގުރާލައިފި

ޗެމްޕިއަނުންގެ މުބާރާތުގައި "ފެންމުތުގެ" ޝަރަފު އާން އާއި ހަމްނާއަށް

ދުނިޔޭގެ ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނީ ހަމްނާ، ސައުޝަން، އާން އަދި އިމްއާން

ނަބާގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އިރާންގެ ވަރުގަދަ ސޫރަޔާ އަތުން ބަލި، ސަޖީނާގެ ހީޓްވެސް ނިންމާލައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ބާނިތަކުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ރާޅާ އަޅަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ސްވިމިން ޓްރެކްގެ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމާއި ސްލައިޑުން އުފާވެރިކަން

1

ސްވިމިން ޓްރެކްގެ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމާއި ސްލައިޑް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން އެޗްޕީއޭއިން މަނާކޮށްފައިވާތީ ގައުމީ ޓީމްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަބްދުއްސައްތާރު އިންތިހާބުކޮށްފި

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އެޗްޕީއޭގެ ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފަތާ ޓްރެކުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަންގެ ހަތަރު ވަނަ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

« 1