ކުޅިވަރު

އޭސިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި މުހައްމަދު މޫސާ ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި 2023ގެ އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމަށް ބިޑްކުރުމާ ގުޅޭ ސިޓީ، މޮރިޝަސްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އަރުވައިފި

އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖޭގެ ފްލެގް ބެއަރާއަކަށް ޒަބީ

2023ގެ އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި: ރައީސް ސޯލިހު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްއަށް ދާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑް އިއުލާނުކޮށްފި

އައިއޯއައިޖީ އަދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މި އަހަރު ބޮޑު 30 ޓާފް ދަނޑު އަދި 30 ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާނެ: ރައީސް

ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމާ ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފަސް ރަށެއްގައި ސާފް ސްޕޮޓްތައް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި

2

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ބީއެމްއެލް

ސޯޝަލް ސެންޓަރު އިންޑޯ ހޯލް އޭސީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

1

އަގު ނަގައިގެން ދޫކުރަމުން އައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ޓާފް ދަނޑުތައް ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި

2
... 145 ...