ދެކުނު ކޮރެއާ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ރޮބޮޓެއްގެ އަތްދަށުވެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮރެއާ މީހަކު ދިރިދިރިއޮތް ބޯވައެއް ކަނިކޮށް ކަރުގައި އަޅައިގަނެ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އަސްކަރީ މަރުކަޒު ރެއިޑްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އުތުރު ކޮރެއާއިން އުފެއްދި ވަރުގަދަ ނިއުކްލިއާ ސަބްމެރިން ދައްކާލައިފި

ޖެޓްސްކީއެއްގައި ދެކުނު ކޮރެއާއަށް އެތެރެވާން އުޅުނު ޗައިނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ފިލައިގެން އުޅުނު މިނިކާވަގެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލައިފި

ފުކުޝީމާއިން ނިއުކްލިއާ ފެން ކަނޑަށް އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ދެކުނު ކޮރެއާގައި މުޒާހަރާކުރަން ފަށައިފި

ކޭޕޮޕްގެ ކޮންސެޓަކާއެކު ކޮރެއާގެ ސްކައުޓް ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ޖަޕާނު ހުރަސްކޮށް ތޫފާން ކައުން ކޮރެއާއަށް އަރައިފި

ފެކްޓްރީ ތަކުގައި ހަތިޔާރު އުފެއްދުން އިތުރުކުރުމަށް ކިމް ޖޮންގް އުން ގޮވާލައިފި

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ކުރިޔަށްދާ ސްކަައުޓް ޖަމްބަރީގައި ހޫނު ގަދަވެގެން 400 ކުދިންނަށް ފަރުވާދީފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮރެއާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް އަރައިފި

« 1