ށ. ފުނަދޫ

ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓުގައި ޝުނާން މަރުވުން: "ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުނީ ލަކުޑި މުޑިއެއްގައި، ދެފަހަރަކު ނޭވާވެސް ލި"

ފުނަދޫގައި ހިނގި ޖެޓްސްކީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ނ. ވެލިދޫ އާއި ށ. ފުނަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ ފުނަދުއަށް އެރުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފުވެފައި ނުވާނެކަމަށް

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޖާބިރު ފުނަދުއަށް އެރި މައްސަލައެއް!

ފިޔަވައްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ތިބި 16 ކުއްޖަކު ފުނަދޫ އަމާންވެއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހަ ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަންކޮށްފި

1

ށ. ފުނަދޫ އާއި ނ. މަގޫދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ކޭސްއާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ހުރިހާ ރަށެއް އާންމު ހާލަތަށް

ކުޅުދުއްފުށިން ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ބާރަށް، ދިއްދޫ، ހޯރަފުށި، ކުޅުދުއްފުށި، ކުރިނބީ އަދި ފުނަދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

ފުނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ކެލާ މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

« 1