Close

ށ. ފީވައް

ފީވަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމާލައިފި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންކުރަނީ ދިވެހި ކާރުހާނާގައި އުފައްދާ ހޮޅި، އެއީ ލިބޭ ބޮޑު ފަހުރެއް: ޝާހު

ފީވަކުގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އަދި ގޮއިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފީވަކު ބަނދަރަށް ވަންނަން އުޅުނު ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ފީވަކުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފަސް ރަށެއްގެ މޮނިޓަރިން އުވާލައިފި

ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ކޮޅުފުއްޓާއި ފީވައް އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން އަށް، ފީވަކުން ޕޮޒިޓިވް ވީ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރާ އެކު ދިޔަ ބައެއް

ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފީވަކު ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ފީވަކު ބަނދަރުގެ 70 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފީވަކު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިއަށް

« 1