ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

އަންހެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އިންޑިއާ އަތުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

ތަދާއި ވޭނުގެ 4 އަހަރު، ބަހުރޭން މެޗުގައި ބިނދުނު ކަށިގަނޑު ބުރިކޮށްލައި ޒެޑޭ އަނެއްކާވެސް ދަނޑަށް

ސާފް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެ ކަޓައިފި

އަންހެން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ގައުމީ ޒުވާން ޓީމުތަކަށާއި، އަންހެން ޓީމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް

ފީފާއިން އިންޑިއާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޑިއާއިން ހޯދައިފި

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށު މުބާރާތް: ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް، ރާއްޖެ ހަނިކޮށް ބަލިކޮށް އިންޑިއާވެސް ފައިނަލަށް

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ފަހުވަގުތު ލަންކާއާ އެއްވަރުވެ ރާއްޖެއަށް ފައިނަލުގެ އުންމީދު ގެއްލިއްޖެ

ސާފް އަންހެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި ބަންގްލަދޭޝް އެއް ގްރޫޕަކަށް

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެވެސް ބަލިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުން މިއަދު ސާފް ފަށަނީ، ކޯޗުގެ އުންމީދު ބޮޑު!

« 1 ...