ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ގައުމީ ޒުވާން ޓީމުތަކަށާއި، އަންހެން ޓީމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް

ފީފާއިން އިންޑިއާ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އިންޑިއާއިން ހޯދައިފި

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށު މުބާރާތް: ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް، ރާއްޖެ ހަނިކޮށް ބަލިކޮށް އިންޑިއާވެސް ފައިނަލަށް

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ފަހުވަގުތު ލަންކާއާ އެއްވަރުވެ ރާއްޖެއަށް ފައިނަލުގެ އުންމީދު ގެއްލިއްޖެ

ސާފް އަންހެން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ، ޕާކިސްތާން އަދި ބަންގްލަދޭޝް އެއް ގްރޫޕަކަށް

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް: ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެވެސް ބަލިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޓީމުން މިއަދު ސާފް ފަށަނީ، ކޯޗުގެ އުންމީދު ބޮޑު!

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލަށް ބަދަލުކުރަން ވިސްނަނީ

މުސާރަ ދޭން ދަތިވުމުން ލަންކާ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލަގިޗް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

2021 ރިވައިންޑް: ސާފާއެކު "ގައުމީ ވަގުތުކޮޅެއް"، ދިނީ ސިސްޓަމް އޯވަހޯލްގެ މެސެޖެއް!

ގައުމީ ޓީމުން ހަތަރު ގޯލުގެ ލީޑު ގެއްލުވައިލުމުން ރައީސް މައުމޫން "ޝޮކެއް"ގައި!

« 1 ...