ރާނީ އެލިޒެބަތު 2

ފޮޓޯ: އިނގިރޭސި ރާނީގެ ޖަނާޒާގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް!

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރާނީގެ ތައުޒިޔާ ދަފުތަރުގައި ފަސްޓްލޭޑީ ލިޔުއްވީ މަންމަގެ މެސެޖެއް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ރާނީއަށް އެންމެފަހުގެ އިހުތިރާމް އަދާކުރައްވައިފި

ބެކަމްވެސް 12 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ކިއޫގައި، ސަންދޯއް ފެނުމާއެކު ފެންކަޅިވި!

ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޔޫކޭއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

1

ރާނީ އަވަހާރަވާނޭ ދުވަސް ކުރިއަށް ލަފާކުރި މީހާ ވަނީ ޗާލްސް އަވަހާރަވާނޭ ދުވަސްވެސް ހާމަކޮށްފައި!

ރާނީއަށްޓަކައި އުމްރާއަށްދިޔަ ޔަމަނު މީހަކު މައްކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާނީގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް މިލިއަނެއްވެސް ހަރަދުނުވާނެ: ސަރުކާރު

ރާނީގެ ޖަނާޒާއަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ޖަނާޒާއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެއިން ބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ރާނީ ދެއްވި: ރައީސް

ސިޑްނީގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާނީ ލިޔުއްވި ސިއްރު ސިޓީފުޅު ކެނޑުމުގެ އިޒުނަ އޮތީ އަދިވެސް 63 އަހަރު ފަހުން!

« 1