Close

އިހުތިޖާޖު

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: މުޒާހަރާތައް ފުޅާކޮށް ސިޔާސީ ކުލަޖައްސަން ޗައިނާއިން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުން މަޝްވަރާއަށް އެއްބަސްވުމުން އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލައި ހުޅިދޫން ފައިބަން ނިންމައިފި

އިދިކޮޅުގެ "ލޭނާރު" މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި ނުވަ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅުގެ "ލޭނާރު" މުޒާހަރާއިން ދިހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތަންތަނަށް އެއްވަންޏާ ހައްޖަށް ދާން ދެންނެވުނު ހަނދާނެއް ނުވޭ: ޔާމީން

ކުޑަހުވަދޫ ހަމަނުޖެހުން: ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ހަމަނުޖެހުން: ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ: އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަހުވަދޫ މުޒާހަރާ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި، ސައުންޑް ނެރެ ބޯޑުތަކާއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ނުކުމެއްޖެ

އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުން ހުއްޓުވުމަށް ކުއްލިމައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުދިނުމުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ހަނިކުރި މާއްދާ ބާތިލުކުރަން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

« 1