ސިޔާސީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔޫކޭ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު ލިޒް ޓްރަސްގެ އަވަސް ވެއްޓުމާއި އައު ރިކޯޑެއް ގާއިމްވުން!

ޔާމީން އަންނަ ހަފުތާގައި ނ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޕާކިސްތާނަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގައުމެއްކަމަށް ރައީސް ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ކީއްވެ؟

ޔާމީން، ސަރުކާރުގެ ވެރީންނަށް: ޖަދަލުކޮށްލާނެ ހިތްވަރު ނެތްނަމަ ކަނޑިކި ލައިގެން ގޭގައި ތިބޭ

2

ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ "އަބޮއްފުޅާއި ދަނބޮއްފުޅު" އުޅޭހެން: ޔާމިން

އާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެމްއެންޕީ މެމްބަރުން ގުރުއާން ހަތިމްކޮށްފި

ޔާމީނަށް އެވޯޑު ނުދިނުމުން އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ތަރުޖަމާން: އެވޯޑް ދިނީ ހައްގުވެރިންނަށް

1

އަދުގެ ދުނިޔެ: މޮޅު ކަށަވަރުނުވާ އިންތިޚާބެއްގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުކުރުމެއްނެތެވެ.

މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް

ޔާމީން ކުޑަހުވަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިޓަލީގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް ޖޯޖިއާ މެލޯނީ އިންތިޚާބުވުމަކީ ބިރުވެރިކަމުގެ ސިގުނަލެކެވެ.

1

ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ ބަރުލަމާނީއަށް ގާސިމް އެއްބަސްވެއްޖެކަމަށް، ޖޭޕީން ބުނީ އެއީ ބޮޑުދޮގެއް ކަމަށް!

3 ...