ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ފްލައިޓު ވެއްޓުނީ ޕައިލެޓާއި އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލްގެ އިހުމާލުން: ތަހުގީގު ރިޕޯޓު

ޕާކިސްތާނު ކްރިކެޓް ޓީމުގެ 10 ކުޅުންތެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ލައްކައަކަށް އަރައިފި

ޕާކިސްތާން ފްލައިޓުން ސަލާމަތްވި ޒުބޭރު: ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ފުންމާލިން، ޖައްސަން ތިންފަހަރު ތިރިކުރި!

7

ޕާކިސްތާން ފްލައިޓް ވެއްޓި ގިނަ ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ވެއްޓުނު ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން ވަނީ މަރުވެފައި: ކަރާޗީ މޭޔަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުން ކަރާޗީއަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް ވެއްޓިއްޖެ

ކޮވިޑުގެ ޕެންޑެމިކެއް ގައުމުގައި ނެތް ކަމަށްބުނެ، ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލަން ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : އިންޑިއާ އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ކުންފުނިތަކަކަށް ރެމްޑެސިވިއާ އުފައްދަން ހަވާލުކޮށްފި

ސާކް ގެ ގައުމުތަކަށް އެހީވުމަށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އެސްޑީއެފް އިން ނިންމައިފި

« 1