ޕާކިސްތާން

ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާ އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓުގައި އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ ޒުވާބުކުރަނީ

ދަރިފުޅުގެ ކައިވެންޏަށް ދެކޮޅު ހެދުމުން އެސިޑު ހަމަލާއެއް ދީފި

ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި ޕާކިސްތާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިންޑިއާ ޕާކިސްތާން މައްސަލައިގައި ޕްރިޔަންކާ ކުރި ޓުވީޓް: އަމިއްލަ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ހައްގު އޭނާއަށް އޮންނާނެ: ޔޫއެން

ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އޮނޮރަރީ ކޮންސުލް އާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރީ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތަށް ވެއްދުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ގައުމީ މަތިމަހުގެ ގޮތުގައި އަބިނަންދަންގެ މަތިމަސް ކަނޑައެޅުމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް

ޕާކިސްތާނުގެ މިނިސްޓަރެއްގެ ޕްރެސްއެއް ލައިވް ކުރަނިކޮށް ކެޓް ފިލްޓަރ އެކްޓިވޭޓް ވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުޑަ އަވަށެއްގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

« 1