ނޭމާ

ނޭމާއަށް އަމާޒުކޮށް ފައުލްތައް ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު

ނޭމާ ހިތްފަޅައިގެން: "މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތިކަން"

ނޭމާގެ އަނިޔާ: ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ

ހާސް ނުވޭ! ނޭމާއަށް ވޯލްޑް ކަޕެއް ނުނިމޭ

ފަސް ތަރީގެ ޝަރަފުވެރި ބްރެޒިލަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް

ބްރެޒިލް: ފަސްތަރީގެ ތާރީހާއި ފެވަރިޓުންގެ ލަގަބު، އެ ޕްރެޝަރުން ސަލާމަތްވެވޭނެބާ؟

ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް، ކޯޗު ބުނަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ސިކުނޑީގައި އޮތީ ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށް

ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ޖާދުވީ އެޓޭކް ލައިނުގެ ތަފާތުން

ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި ބެނިފީކާ ގަދަ 16 އަށް، މެސީއާއި ޕީއެސްޖީއަށް ޖާދުވީ ރެޔެއް

ބާސާ ޓްރާންސްފާގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން، ބައްޕަ ބުނީމަ ސޮއިކޮށްލީ: ނޭމާ

ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދިނީ ނޭމާ، މެޗަށްފަހު އެމްބާޕޭ ބުނީ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ނުޅޭ ކަމަށް!

މެސީގެ ފުރިހަމަ ހިލޭ ޖެހުމަކާއެކު ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް

« 1