ނޭމާ

ރޮނާލްޑޯއާއި ނޭމާ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ނިއުކާސަލްގެ ފެންވަރެއް ނެތް: ހޯވް

މަގުބޫލުކަން ހޯދާކަށް ނޫޅެން، މަސައްކަތް މިކުރަނީ ހުނަރު ކުރިއަރުވަން: ނޭމާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ

ރަނގަޅަށް ކައި، ނިދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނީ ނޭމާއަށް ބަހުން ޖަހާކަށް ނޫން: އެމްބާޕޭ

ނޭމާގެ ކުޑަހުޅަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް، ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ފަހުވަގުތު މެސީ ޖެހި ގޯލުން

ބަޔާނުން ޕެރިހުގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި، ސްޕާސް ކައިރިން މިލާނަށްވެސް ހަނި މޮޅެއް

ނޭމާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގުނު: ހިތްދަތިކަމާއެކު ގައުމީ ޓީމުން ދުރަށް ޖެހިދާނެ!

ބްރެޒިލްގެ ނެށުމަށް ފާޑުކިޔުން، ކޯޗު ބުނަނީ އެއީ މިހާރު އޮތް ޒުވާން ޓީމުގެ "ލޭންގުއޭޖް"ގެ ބައެއް ކަމަށް!

ނޭމާ ފިޓްވެއްޖެ، ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނެ: ޓީޓޭ

ނޭމާއަށް އަމާޒުކޮށް ފައުލްތައް ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު

ނޭމާ ހިތްފަޅައިގެން: "މިއީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތިކަން"

ނޭމާގެ އަނިޔާ: ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ

ހާސް ނުވޭ! ނޭމާއަށް ވޯލްޑް ކަޕެއް ނުނިމޭ

« 1