އެމްޓީސީސީ

އަމީނީމަގުގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އަޅަން ފަށައިފި، އަމާޒަކީ ތިން ދުވަސްތެރޭ ތިން ސެގްމެންޓެއްގައި ތާރު އަޅައި ނިންމުން!

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީން އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

މުރައިދޫ ފެރީ ހަޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ތަރައްގީގައި ރައީސް ސޯލިހު ހިފެހެއްޓުމަކީ އިމްޕޮސިބަލް ކަމެއް: އާޒިމް

އަމީނީ މަގުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ޖެޓީގެ ނެރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ހިތާދޫ ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ވިލިމާލެ ބަސް ދަތުރެއްގެ އަގަކީ ފަސް ރުފިޔާ، މާދަމާއިން ފެށިގެން ދަތުރުކުރެވޭނީ ޓިކެޓު ނަގައިގެން!

ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 61 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ކަމަދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

4 ...