އެމްއެންޑީއެފް

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކަނޑުއޮތްގިރި ކައިރި ފަރަކަށް އަރައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އުޅުނު ބޭރުގެ ދެ ބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ނުހިނގާ، އެއީ ފަޔާ ޑްރިލެއް: އެމްއެންޑީއެފް

ގިރިފުށީގައި ވަޒަން ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި

އެކްސްކްލޫސިވް: ވަޒަން އެރީ ސަފާރީގެ ސަން ޑެގުގައި ސެލްފީ ނަގަން ހުރި ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ކަރަށް

ގިރިފުށީގައި ހިންގި ތަމްރީނުތަކެއްގައި ބަޑިން ޖެހި ވަޒަނެއް ސަފާރީއެއްގައި ހުރި ފަތުރުވެރިޔެއްގެ ގަޔަށް އަރައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

ހެންވޭރު ބޮޑު އަލިފާނުން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި އުޅުނު ސިފައިންނަށް މެޑަލް ދީފި

1

އަމާޒަކީ ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ގާބިލުކަން އިތުރުކޮށް، މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާކުރުން: މާރިޔާ

ސިފައިންގެ ހުވާގައި ސާބިތުވެ ތިބެ ދިވެހި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފި

މިއަދުވެސް ސިފައިން ތިބޭނީ ދައުލަތާއި ވެރިކަން ހިމާޔަތްކުރަން ކެރިގެން ތައްޔާރަށް: ޝަމާލު

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން އޮޔާދަނިކޮށް ފެނުނު އިރާނުގެ ބޯޓުގައި މަސްތުވާތަކެތި

« 1 ...