އެމްއެންޑީއެފް

ކުޅުދުއްފުށީ ޓާފު ދަނޑެއްގައި ރޯވެއްޖެ

"އަވައްޓެރި ރެސް"ގެ މަގްސަދަކީ އަވައްޓެރިންނަކީ ދަންނަބަޔަކަށް ހެދުން: މަހްލޫފް

ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެކި ގައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް: ޝަމާލް

ފޭދޫފިނޮޅު ކައިރިން ދިޔަވަމުން ދިޔަ ބާޖަކަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ކާށިދޫ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ފުންކުރުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިވެއްޖެ

އޮސްޓްރޭލިއާ އަކީ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް: މާރިޔާ

ސެނެހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަހަރު އެމްއާރުއައިގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ކަނޑުމައްޗަށް ލޯންޗެއް ހުއްޓިގެން ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ލަންކާގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކާ އިތުރަށް ބޮޑުވެއްޖެ: އެމްއެންޑީއެފް

ކިނބުލަށް ހެދިގޮތެއް ނޭނގެ، ބަލާފަ އަންގާނަން: އެމްއެންޑީއެފް

1

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ ވަސީލަތް ގާއިމްކުރުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީދޭން ބުނި: އެމްއެންޑީއެފް

« 1 ...