މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ވަކި މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން

ސިންގަޕޫރުން ގެންނަ ހަތް ލައްކަ ޑޯޒުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް އަންނަ މަހު ގެނެވޭނެ: ނަސީމު

އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ނުވޭ، އެދުމަކީ އެންމެން ވެކްސިން ޖެހުން: ވެކްސިން ޖެހި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ

1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި

ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެކްސިން ޖަހަން އިލްތިމާސް ކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި

1

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

މީޑިއާތަކުގެ ޝަކުވާތަކާއެކު އެމްއެމްސީން ހެލްތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބެކަޕް ޖަނަރޭޓަރު ބަހައްޓަން ފެނަކައަށް

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އެލިއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

އަދުރޭ އާއި ސުޖާއު އަނެއްކާ ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖަށް

« 1 ...