މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއެސްއެސްޑީ ތަރައްގީކުރަން އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހެދި އޮންކޮލޮޖީ ވޯޑު ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައި އިތުރު މީހަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ނޭޗާ ކޯލްޑް ސިރަޕް ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި

ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން ފެތުރެމުންދަނީ ކާނާއަކުން ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ފެތުރެމުންދާ ރޯގާއަށް ބޭނުންވާ ބޭސް އެބަހުރި: އެސްޓީއޯ

ކުއްލިގޮތަށް ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން އިތުރުވެ، ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުން ދިވެއްސަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގުޅީ ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީ އަންނަ ދައުރުގައި ގާއިމުކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 8 އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

ކެންސަރު ދެނެގަންނަ މެޝިން ގަތުމަށް އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

« 1 ...