މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަޙުލޫފް

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަކީ އެންމެ ކުޑަ ހަރަދަކުން ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓު: މަހުލޫފް

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ: ވައިބާ ޗެޓްލޮގާ ގުޅޭ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ދައުލަތަށް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ނެދަލޭންޑްސްގެ ލެޖެންޑް އެޑްގާ ޑާވިޑްސް ބައިވެރިވާނެ

މަހުލޫފް މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމުގައި ހެކި ވަޒަން ކޮށްފައިވަނީ އުސޫލާ ހިލާފަށް: ދައުލަތް

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި

އެޓޯލް ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު މަގޫދުއަށް

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަށް ވޮލީ ޗެމްޕިއަން ގިބާއާއި ފެތުމުގެ ރަން ތަރި ސާރާ ގެންނަނީ

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހެކި ނެތިގެން ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

މިޔަޓް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ 2022 ގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހުކޮށްފި

« 1 ...