މާލެ

މާލޭގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ސަމާހު ޕީޕީއެމާ ގުޅިއްޖެ

ކުޑަގިރީގައި ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރުމަށް 5 މަސް ތެރޭ ބިންހިއްކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ފިނޮޅަކާއެކު ކުޑަގިރި ފަޅުގައި ދަތުރުދާނެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރަން ހިޔާލު ހޯދަނީ

ބްލޮކް ވެރިން ހޮވުން އޮކްޓޫބަރު 30 ގައި

މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން އެދޭ، އެކަމަކު މުއައްސަސާތަކުން އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ: ވެމްކޯ

1

ރާއްޖެ އައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަހު މަގުމަތިކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދަރުބާރުގޭގެ އިރަށް އޮތް ބިމުގައި ސްޓްރީޓް ފުޑް ކޮންސެޕްޓަށް ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ޖުމުހޫރީ މައިދާނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވިނަ އާއި ގެރިގުއި ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވަކި ސަރަހައްދަކުން މިރޭވެސް ފެން ކަނޑާލަނީ

ބްލޮކް ވެރީންނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އެޕޮއިންޓްމަންޓަކާ ނުލައިވެސް ވެކްސިން ޖެހޭނެ

« 1 ...