މާލެ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި މާދަމާ ހަވީރު 4އިން ރޭގަނޑު 8އަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ކައިވެނި ކްލަސްޓާ: ޕޮޒިިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 62 އަށް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4އިން ރޭގަނޑު 8އަށް މާލެ، ވިލިމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދުވަސްވީ ގިނަ މީހުން ޑިޕްރެޝަނާއި އެކަނިވެރިކަމުގައި!

މާލޭގެ ފިހާރައަކަށް ވެދެ، ބިދޭސީއެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި

ފަހާ ތަނަކުން ފައިސާތަކެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ އިން ހެދި ބަސް ސްޓޮޕާއި ޕާކު ހުޅުވުން

އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަމްރީނުތަކެއް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލޭގައި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައްޖެހޭ ސަބަބު ހޯދަން ކުރިއަށް ގެންދާ ސާވޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަށަނީ

ވެރިފަރާތް ނޭނގޭ ފެން މީޓަރުތަކެއް މާލޭގައި އެބަހުރި: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

މާލޭގައި ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ބިދޭސީއަކު ޒަހަމުކޮށްލައިފި

ކުނި ކޮތަޅުތަކުގައި އުކައިލަން ނެރޭތަކެތި ހޮޓާތަކަށް! މިކަން ހުއްޓުވައިދެއްވާ!

2
« 1 ...