މާލެ

މާލޭސިޓީގެ އާންމު ތަންތަނުން ކުނި އުކާލުން ވެމްކޯއަށް ނުދޭން ސިޓީކައުންސިލުން ނިންމައިފި

މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ދުއްވޭނެ ވެހިކަލްގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުން: އަލީ އާޒިމް

1

30 ރުފިޔާއިން 7 ރުފިޔާއަށް، ޒަމާނީ މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތާއެކު މާލެ ސިޓީގެ ދަތުރުތަކަށް އިންގިލާބެއް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ތަސައްލީއަކަށް މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތްވާނެ: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން

1

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ފަށަނީ، ތިން ރޫޓަކުން 42 ތަނަކަށް މަޑުކުރާނެ

މިނީ ބަސްތަކަށް އަމީނީ މަގުން ޕާކިން ޒޯނެއް

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިން ހުއްދަ ބާތިލުކުރި ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުދާ އުފުލާއިރު ގަޑިއިރަކަށް 150-200 ރުފިޔާގެ އަގެއް ނެގޭގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައިފި

ވައްކަން ކުރަން ގެއަކަށް ވަން ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މުޅި މާލެއަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

« 1 ...