ޔުވެންޓަސް

ޔޫއެފާއިން ސުޕަ ލީގު ކްލަބުތަކާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

ޔުވެންޓަސްގެ މާޔޫސީ ފެށުން މޮެޅެއް ނުހޯދި ދިގު ދެމެނީ

ބާސާއާއި ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ވަކިވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސެފެރިން

ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި، ސިޓީ ރޭހުން ބޭރަށް، ޔުނައިޓެޑަށް ދިޔުން ގާތް

ރޮނާލްޑޯއަށް ޖުވެންޓަސް ނޫން ގޮތެއް ހޯދޭތޯ އެޖެންޓް މެންޑޭޒް އިޓަލީއަށް

ކޭން ނިންމީ މަޑުކުރަން، ސިޓީއަށް ދެން އޮތް ޗޮއިސްއަކީ ރޮނާލްޑޯ؟

ރޮނާލްޑޯ ފެށީ ބެންޗުން، "ދަނީތަ، މަޑުކުރަނީތަ؟"

ދޮގު ހަބަރުތައް ފަތުރާތީ ރޮނާލްޑޯ ރަތަށް

1

"ޔުވެންޓަސްއަށް ދިޔައީ ރެއާލްއަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށްފަހު"

ޕިރްލޯ ވަކިކޮށް، ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަލެގްރީ

ބާސާ، ރެއާލް އަދި ޔުވެންޓަސްއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޔޫއެފާއިން ތައްޔާރު ވެއްޖެ

ނަޕޯލީ އެއްވަރުވުމުން ހަނި ޖާގައަކުން ޔުވެންޓަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

« 1