އިންޑިއާ

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާ ބާޒާރު ކުރިއަރުވަން ބޮމްބޭ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ސާފް 20 އަހަރުން ދަށު މުބާރާތް: ބަންގްލަދޭޝް ފައިނަލަށް، ރާއްޖެ ހަނިކޮށް ބަލިކޮށް އިންޑިއާވެސް ފައިނަލަށް

ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖޭން ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭނަން: ރައީސް

އިންޑިއާގެ ރައީސް ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވި ވެރިއަކަށް ރައީސް ސޯލިހު

ރައީސް ސޯލިހުގެ ޝަރަފުގައި މޯދީ، ރަސްމީ ޖާފަތެއް ބާއްވައިފި

އިންޑިއާއިން "ހުރަވީ" ގެ ބަދަލުގައި އެހެން އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރަނީ

1

އިންޑިއާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ

އިތުރު 2،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އެގްޒިމް ބޭންކުން 119 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ

ފޮޓޯ: ރައީސް ސޯލިހާއި ޖައިޝަންކަރު ބައްދަލުކުރެއްވުން

އިންޑީއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެ: ރައީސް

މޯދީގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާއަށް ފުވާވަޑައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

3 ...