Close

އިންޑިއާ

އިންޑިއާ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްޕޯޓްސް ސައިކޮލޮޖިސްޓެއް

އުދުހެމުންދިޔަ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށް އިންޑިއާގެ ޕެސިންޖަރަކު މަސައްކަތްކޮށްފި

1

ހުސްވި 2022 ގައި އަލަށް އެންމެ ގިނަ މަހުޖަނުން ވަޒަންވެރިވި ގައުމަކީ ޔޫއޭއީ

ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާއަށް ޓާގެޓްކުރި 22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގު އަތުލައިގެންފި

2

އަނބިމީހާއަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނެޕީއެއް ޖަހައި އޭގެ ތެރޭ ޑްރަގު ގެންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ވިހަކަންގަދަ ހުދު ހަރުފައެއް އިންޑިޔާގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ

ހުރަވީގެ ބަދަލުގައި އިންޑިއާއިން ދިން މަނަވަރު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

1

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖީހަތެއް ސައިޒުކޮށް، ޑޮލަރުގެ ދިގުރަސްކަމަށް ބްރިކްސްގެ ގައުމުތަކުން ނިމުމެއް ގެންނަނީ!

2

ސަލާމަތީ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

« 1 ...