އިންޑިއާ

ރޯހިތު ފުލުހުންނަށް ވަމުން އަންނަ އެހީއަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ ޝުކުރު

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާއިން ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ލޯންޗު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުން

އިންޑިއާއިން ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާކުރާ ފެރީ ހަވާލުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ކޮވިޑުގެ ނެގެޓިވް ރިޕޯޓް ވިއްކާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ރަޝިއާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ފެތުރޭ ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންޑިއާ މީހަކު ރަނުން މާސްކު ހަދައިފި

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި އިތުރު ވެކްސިންއެއް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިންސާނުން ގަޔަށް ޖަހަން ހުއްދަ ދީފި

އިންޑިއާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިންސާނުން ގަޔަށް ޖަހަން ހުއްދަ ދީފި

އާސަންދައިން 28 މީހަކު އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލައިފި

ކޮވިޑު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮސްޕިޓާ އިންޑިއާގައި ހުޅުވައިފި

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިންޑިއާއިން 19،906 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފަރުވާ ހޯދަން އިންޑިއާއަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާކަށް ނުޖެހޭނެ: މަބްރޫކް

« 1 ...