ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! މާޒީގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގެ ވަދުމަސްވެރިކަން އަދި ދޯނިބަނުން

ދިވެހި ތާރީޚު: އަތިރީގެޔަށް އޮތް ދޮށިމޭނާކަމުގެ ފެށުމާއި ނިމުން!

މުލީއާގޭގެ ތާރީޚާއި ގުޅިފައިވާ ނާމާންކަމުގެ ވާހަކަ

5

ދިވެހި ތާރީޚު: ހަސަން ފަރީދު ހުންނެވިނަމަ ޖުމްހޫރީ ދައުރެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ދިވެހި ތާރީޚު: ދީނާއި ހަޟާރަތަށް ކުޑަގިފިލިކުރަން ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

1

ދިވެހި ތާރީޚު: ވޯލްޑް މޮނިއުމަންޓް ވޮޗް ލިސްޓުން ޖާގަލިބުނު ކޯގަންނުގެ ވަނަވަރު

ދިވެހި ތާރީޚު: ދިވެހި ތާރީޚުގެ ބޮޑު ބައްޕަޔަކީ ދިޔަމިގިލީ ބޮޑު ބަންޑާރައިންނެވެ.

1

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާޒުކު ގަދީމީ އާސާރުތަކުގެ ލިސްޓުގައި އައްޑޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ހިމެނިއްޖެ

ދިވެހި ތާރީޚު: ރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ދީފައި ނުރުއްސެވީމާ ދަރަޖަ ނެގުން!

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 2

ދިވެހި ތާރީޚު: ހިލާލީ ރަސްދަރިކޮޅުގެ ޕްރިންސެސް، ކަނބާ އައިޝާ މަގުމަތިކޮށްފައި ފިލްމުކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 2

5

ދިވެހިތާޜީޚު: ހިލާލީ ރަސްދަރިކޮޅުގެ ޕްރިންސެސް، ކަނބާ އައިޝާ މަގުމަތިކޮށްފައި ފިލްމުކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 1

6
« 1