ޖަރުމަނުވިލާތް

ކޮވިޑް 19 : ތައިލޭންޑުގެ ރަސްގެފާނު 20 ޖާރިޔާއާއެކު ޖަރުމަނުގެ ހޮޓަލެއްގައި އައިސޮލޭޓްވެވަޑައިގެންފި

1

އިގުތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޖީ 20ގެ ގައުމުތަކުން ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމުމުން ޝާހިދުގެ ތައުރީފު

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ ކޮވިޑް 19 އަށް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް 19 : ވެކްސިން ދިން ޑޮކްޓަރު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާ ގޭގައި ކަރަންޓީނުވެވަޑައިގެންފި

ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން އަދި ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ޖަރުމަނުވިލާތާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކަށް ވިސާ ދޫކުރާ ސެންޓަރެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އައިޓީބީ ބާލިން ފެއާ ކެންސަލްކޮށްފި

ޖަރުމަނީ ޝެންގެން ވިސާ ދޫކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ވަގުތީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

ޓެމްޕަރަރީ ޖަރމަނީ-ޝެންގެން ވިސާ ބަޔޯމެޓްރިކް ކްލިނިކް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ޖަރުމަން ޝެންގެން ވިސާ އަންނަ މާޗުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ނެގޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.25 މިލިއަނަށް

''ޖާނީ ޓު ސަނީ ސައިޑް'' ރޯޑް ޝޯ ގެ ހަވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފި

« 1