ޖަރުމަނުވިލާތް

ކްރޫސް ގައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާކޮށްފި

ލޯގެ ޖަރުމަނަށް ޔޫރޯ ނިމުން، އުފަލާއި ކާމިޔާބީގެ ތެރެއިން ހިތްދަތިކަމާއި "ލަދުވެތި" ހަނދާންތައް

ފްރާންސާއި ޖަރުމަނު އަދި ޕޯޗުގަލްއާ އެކު މަރުގެ ގުރޫޕުވެސް މަރު! ދިޔައީ "ޗޮކުން"!

ވެމްބްލީއަށް ހިނިތުންވުން، ސްޓާލިން އާއި ކޭންގެ ގޯލުތަކުން ޖަރުމަން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ކުއާޓާއަށް

ޔޫރޯ: އިންގްލެންޑް 2-0 ޖަރުމަނު

1996 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯގައި ޖަރުމަނު އަތުން ކެޓުން، ސައުތުގޭޓްގެ "ހިތްދަތި ޕެނަލްޓީ"

ޕޯޗުގަލާއި ޖަރުމަނަށް ސަލާމަތެއް ނެތް، ގަދަ 16ގައި ވެސް އުނދަގޫ ޓެސްޓެއް!

މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގަދަ ހިފުންތައް، ފަހު ކަށިގަނޑާ ހަމަޔަށްވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބެން ޖެހުނީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން!

މަރުގެ ގްރޫޕުގެ "ބިޔަ" ޓީމުތައް އެކުގައި ގަދަ 16 އަށް، ހަންގޭރީން ހިތްވަރުކުރި

ޔޫރޯ: ޖަރުމަނު 2-2 ހަންގޭރީ

މަރުގެ ގްރޫޕުގައި ފްރާންސަށް ގަދަ 16 ޔަގީންވެފައި، އެހެން ޓީމުތަކަށް އޮތީ ކޮންމެ މަގެއް؟

1

ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ކުރިއަށް

1
« 1