އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ދިއްގަރުގައި ލޯންޗެއް ގޮވައި ދެ މީހަކު ފިހިއްޖެ، ދެ މީހުންވެސް އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

ނޮޅިވަރަމް ދަނޑުގައި ޓާފު އަޅަން ތިން ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޓާފުތަކުގައި ރޯކޮށްލައިފި

"ކެފޭ ތާސީރު" އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ

ނީލަން ފިހާރަ: އުސޫލަކީ ކޮބާތަ؟ ކުއްޔެއް ޓެކުހެއް ދެއްކުމެއްނެތް ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް؟

އީވްނިން ކެފޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި، އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ބޮޑު ތަހުގީގަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އެހީ ހޯދަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: ހާލުގައި ޖެހުނު ބިދޭސީން ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް

ނީލަން ފިހާރައިގައި ރޯވުން: ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުން މިއަދު ކެންސަލް

ނީލަން ފިހާރައިގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ނީލަން ފިހާރައިގައި ރޯވުން

ނީލަން ފިހާރައިގައި ރޯވުން: 299 ބިދޭސީއަކު ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީތެރިވަނީ

1

މި ފަހުން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ބޮޑު ތަހުގީގެއް ފަށައިފި

« 1 ...