އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ލޯންޗްތަކުގައި ރޯކޮށްލުމުގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން އުފުލައިފި

1

ލ. ގަމުގައި ޕޮލިސް ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލީ ޑުރަގް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމަށް: ސީޕީ ހަމީދު

މަހިބަދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗުތަކުގައި ރޯކޮށްލީ ރާވައިގެން ގަސްތުގައި: ސީޕީ ހަމީދު

މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި ހުރީ ލޯންޗުތަކެއްގައި ރޯވެ، ފަސް ލޯންޗާއި ދެ ޑިންގީ އަނދައި ހުލިވެއްޖެ

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވިލިވަރުގައި ރޯވި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ފިޔައާއި ބިސް ހިފައިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރި ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އައްޑޫ މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި

ގަމުތުނޑީ ބަނދަރުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ރަންދެލި ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

އަލިފާން ނިއްވާލިތާ ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް، ރަތަފަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި އަނެއްކާވެސް ރޯކޮށްލައިފި

1

ޗާނދަނީ މަހުގައި ހުންނަ ބިގްމޭންގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ދެ އިމާރާތް ދޭތެރޭގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

« 1 ...