ފަރެސްމާތޮޑާ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް

ފަރެސްމާތޮޑާއިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް

މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ކޭޝިއަރު ޕޮޒިޓިވް ވެ، ފަރެސްމާތޮޑާ މޮނިޓަރިން އަށް

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކުށުގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީއަކު ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު

ކުޑަކުދީންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށުގައި ބަންދުކުރި ބިދޭސީއަކު، އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ނުވުމުން ދޫވެއްޖެ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ފިޔޯރީގެ ފޭސް އެކެޑެމީ ކުޅުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށް ހާއްސަ މެޗެއް، މޮޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާ

ފަރެސް މާތޮޑާ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއު ފަށައިފި، މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގެ 11 އަށް ނިންމާނެ: އެމްޓީސީސީ

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ ބިން ހިއްކައިގެން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ހެދި އެއާޕޯޓް: އާޒިމް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ރުގުޔާ ކުރާ މީހެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހުން ހޯދަނީ

« 1