ފަރެސްމާތޮޑާ

މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފަރެސްމާތޮޑާގައި، ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ކާށިދޫގައި

ކުންފުނިތަކުގެ ނަމުގައި ފޭކް ބުކިން ހެދި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަރެސްމާތޮޑާގެ "ހެރަހަމަގު ބަގީޗާ" ހުޅުވައިފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ފަރެސްމާތޮޑާއަށް

މުލީ އެއާޕޯޓާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ: ރައީސް

އަތޮޅު ތެރޭގެ ހާލަތު ގޯސް، މިއަދު އެކަނިވެސް ހަތް ރަށެއް މޮނިޓަރިން އަށް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް

ފަރެސްމާތޮޑާއިން ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ރަށް މޮނިޓަރިން އަށް

މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ކޭޝިއަރު ޕޮޒިޓިވް ވެ، ފަރެސްމާތޮޑާ މޮނިޓަރިން އަށް

ނުވަ ރަށަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކުށުގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީއަކު ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު

« 1