Close

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން

ބިދޭސީންގެ ދެމެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި 11 މީހުން ދޫކޮށްލައި ތަހުގީގު ކުރިއަށް

ނިރުފެހިގެއިން ފެނުނީ މަރުވި މީހެއްގެ ފައިތިލި: ފުލުހުން

2000 ހައުސިން ޔުނިޓް ހަދާ ކުންފުނިން މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާކޮށްފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލު ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވާން މިޝަން ފޯ މައިގްރެންޓް ވޯކާސްއިން ފަންޑެއް

ރެއިން ފެށިގެން ހަބަރު ނުވާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ

ބޯހިމެނުން: ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ވަނީ 33،527 ބިދޭސީން އިތުރުވެފައި

ހުޅުމާލޭގައި 9000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޭބާ އެކޮމޮޑޭޝަނަކާއި ގަރާޖުތައް ހިންގަން އޮޓޯ ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާކުރި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރީ ގޯސްކޮށް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖް ދިނުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކުރަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެއާޕޯޓުގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން ފިލި ބިދޭސީ މީހާ ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އެއާޕޯޓްގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ފަޅާލައި ބިދޭސީއަކު ފިލައިފި

« 1