ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ ސަނަދުތަކުގެ ފެންވަރު ބަލަނީ

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް"އެއް މާލޭގައި ބާއްވަނީ

ބިދޭސީން ހިމަނައި މިނިމަމް ވޭޖް އިސްލާހުކުރަން ގޮވާލައިފި

މިވަގުތު ބިދޭސީންނަށް މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އިގުތިސޯދު ފުނޑޭނެ: ފައްޔާޒު

އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ޕޮލިސީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ހިމަނަން ގޮވާލައިފި

ބިދޭސީންނަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ބަންދުކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

މިޝަން ފޯ މައިގްރަންޓް ވޯކާސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ސިޓީ ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް

އެމްޕީއެލް ހިޔާގައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް އަންނައުނު ފޯރުކޮށްދީ ކޮވިޑު ޓެސްޓު ކުރަން އެޗްއާރްސީއެމުން އަންގައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރޯދަ ވީއްލުން މިސްކިތުގައި

މާރާމާރީއެއްގައި އަނިޔާ ވި މީހަކު ހޯދަނީ

« 1