ކަރަންޓު

ސްޓެލްކޯގެ ޒަމާންވީގުޅުމާއި އިންޖީނިއަރުންނަށް ވާޓްސިލާގެ ތައުރީފު

"ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖެހުމަށް ހުއްދަ ލިބުނު ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް އެސްޓީއޯ

މާލޭ ގެތަކުގެ ފުރާޅުތައް ސްޓެލްކޯއިން ކުއްޔަށް ނަގައި ސޯލާ ޖަހަނީ

ކަރަންޓު ފޮށިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރި ނަމަ، އަންގައިދޭން ޝަރީފު އެދިވަޑައިގެންފި

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށްފަހު ލޭބަލް ޖެހުން ހުއްދަކޮށްފި

މިމަހު ހޫނު ގަދަވާނެތީ ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ސްޓެލްކޯއިން އެދިއްޖެ

1

ދުވާލަކު 50 ޓަނު ކުނިއަންދައި ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓެއް އައްޑޫގައި ރާވަން ފަށައިފި

ސްޓެލްކޯގެ "ސޭވް އެނާޖީ ކެމްޕެއިން" އިފްތިތާހުކޮށްފި

އިގްތިސޯދު ކޮށްފިނަމަ ކަރަންޓް ބިލުން 15 އިންސައްތަ ކުޑަ ކުރެވޭނެ: މުޣުނީ

ގަން އެއާޕޯޓް އެއްކޮށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަލުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މައްސަަލަ ހައްލުކޮށް ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުން ވެ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

« 1