މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 21 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ހުޅުމާލެއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރަލާއެކު ބައި މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އަތުލައިގެންފި

ހިޔާ ފްލެޓަކުން ޑުރަގާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް ކޭސް: ބޮޑުންކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

17 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުންގެ އިހުމާލަކުން ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގެ ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

އިސްތިއުނާފު ލަސްވުމުން ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި، ޑްރަގް ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ބުނާ މީހާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް ކޭސް: ފަރުވާއަށް ދޫކޮށްލި ދެ މީހުންގެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވޭ!

އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ 26 މައްސަލައެއް މިދިޔަ މަހު ޕީޖީން ބޭރުކޮށްލި

5 ...