Close

މަރުގެ މައްސަލަތައް

ޝާހީންގެ މަރު: އާ ވަކީލަކާ އެކު ކުރިޔަށް ދާން ބޭނުންވާތީ މިއަދުވެސް ޝަރީއަތް ކުރިޔަކަށް ނުގެންދެވުނު

ނައީމާ މަރާލަން ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތިޔާރު ހޯދައިފި

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ ކުށުގެ ރެކޯޑު އޮންނަ ދެމީހުން، ބަލައި ފާސްކުރަނީ ރަށުގެ ވެޔޮ ސަރަހައްދު

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޭރީ އާއި މާވިންގެ ގައިގައި ޒަހަމްތަކެއް، ލަމްހާގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދިން

މޭރީ ދަންޖެހުނު ކަމަށް މާވިން ބުނި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް: ހެކިވެރިޔާ

މޭރީގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

ނައީމާގެ މަރު: ސީޕީ ހަމީދު ހިމެނޭހެން ފުލުހުންގެ އިސް ޓީމެއް މަނަދޫއަށް

މީހަކު މަރާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ ހޯދަނީ

1

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ޒިހާންއާ ދެކޮޅަށް 79 ހެކިން

ނައީމާގެ މަރު: މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ތަނުން އެހެން މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ، އަތުގެ ގޮށްމުށުތެރޭގައި އިސްތަށިތަކެއް!

ޕޮލިސް ސާޖަންޓް ހަލީމްގެ މަރު: ސަމާހަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފު އިސްލާހު ކުރަން ފުރުސަތުދީފި

« 1 ...