Close

އާދަކާދަ އާއި ސަގާފަތް

ރޯދަމަހާއި އުރީދޫ، ދިވެހީންގެ ސަގާފީ ގުޅުންތެރިކަން އާލާކުރުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް

ހަގީގީ އީދު ކުޅިވަރެއް ނެތް، އެކަމާ އުޅޭނެ ބަޔަކުވެސް ނެތް!

ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން މާޗު މަސް

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 8

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 7

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 6

އައްޝައިޚު އަލްފަގީހު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީނުގެ ހަނދާނަށް ހައްގު މަގާމުދިނުން - 5

ދިވެހި ތާރީޚު: ދޮން އިނގިރޭސިއަކު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއްގައި ކުރި އަތޮޅުވެރިކަން!

1

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީބަންޑާރައިން ކަނޑުފެއްތުމާއި ހުޅުދެލީ މަސްދޯންޏަކަށް ނެގުން!

3

މެދު ޒިޔާރަތުގައި ދިދަނެގުން: ރައީސް މައުމޫންވެސް ވިދާޅުވަނީ އެއީ ސަގާފީ އާދައެއް ކަމަށް

ދިވެހި ތާރީޚު: އައްސުލްޠާނުލް ޣާޒީ މުހައްމަދު ޣިޔާޘުއްދީނުގެ ގައުމީ ޚިދުމަތް

2

ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު މެދު ޒިޔާރަތުގައި ނެގި ދިދަތައް ބާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

« 1 ...