އާދަކާދަ އާއި ސަގާފަތް

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 2

ދިވެހި މާހައުލުން ދިވެހީންގެ ދިވެހި ބޭސްފަރުވާ، އަދިވެސް މާ އިތުބާރު ބޮޑު

ދިވެހި ތާރީޚު: ހިލާލީ ރަސްދަރިކޮޅުގެ ޕްރިންސެސް، ކަނބާ އައިޝާ މަގުމަތިކޮށްފައި ފިލްމުކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 2

5

ދިވެހިތާޜީޚު: ހިލާލީ ރަސްދަރިކޮޅުގެ ޕްރިންސެސް، ކަނބާ އައިޝާ މަގުމަތިކޮށްފައި ފިލްމުކުޅުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. 1

6

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 1

ދިއްދޫގައި ދުވަސްވީ މަހާނަގާތަކެއް ނަގައި ފުންޏަކަށް ޖަހާފައި، ހެރިޓޭޖުން ބުނަނީ ކައުންސިލްގެ އެހީ ބޭނުންވާކަމަށް

"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު"ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް އެމްޓީސީސީ

"ސަވާދީއްތަ ދަތުރު"ގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު

ކޮއެލް: މަރިޔަނބާއި ސަރަނގާއި ދޮހޮއްކޮގެ ނަމުން ދިވެހީންގެ ލޮލަށް "ކޮވެލި" އަވި އައިނު

2

ރާއްޖޭގެ ލައިލާ މަޖުނޫނު: ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅުގެ ހަގީގީ ލޯބި، ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި ވާހަކައިގެ އަސްލު!

12

ހުކުރުހެދުމާއި ހުކުރު ސުފުރާ، އެހެން ހުރިހާ ބަދަލަކާއެކުވެސް ދިވެހީންގެ ބަދަލު ނުވި ރީތި އާދަ!

ގެމަނަފުށީ ބޮނޑި، ކާށިތެޔޮ އަދި ދިޔާހަކުރުގެ އުފެއްދުންތައް، މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު

1
« 1