ބަންގްލަދޭޝް

ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށާއި ޝިޕިން ލައިނެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވިސްނަނީ

1

ރައީސް ސޯލިހު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާއަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ޝެއިހް ހަސީނާގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދުކުރަނީ

1

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ބަންގުލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ ތަގުރީރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ޝައިހް ހަސީނާގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، އަސްކަރީ ވެހިކަލްތަކެއް ހަދިޔާކުރާނެ

ބަނގްލަދޭޝަކީ ވަފާތެރި ގައުމެއް، އެއީ އެންމެ ބާރަށް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމު: މަޖިލިސް ރައީސް

ބަނލްދޭޝް ބޮޑުވަޒީރު ޝައިޚް ހަސީނާ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރައްވަން ދައުވަތުދޭން ފާސްކޮށްފި

ބަންގުލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާ، ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަަވަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ދައުވަތު އެރުވުމަށް، މާދަމާ މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއިން ބަންގުލަދޭޝްގައި ލޯނު އެހީއަށް އެދިއްޖެ

ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަމުން އައި 2 މީހުން އަމިއްލައަށް ފުލުހުންނާ ހަވާލުވެއްޖެ

« 1 ...