ބަންގްލަދޭޝް

ޑާކާގެ 45 ޕަސެންޓު މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ކޮވިޑްގެ އެންޓި ބޮޑީ ހުންނާނެ ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކައިފި

މިހާތަނަށް 7،700 އަށްވުރެ ގިނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އަނބުރާ އެގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ރޭޕް ކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފި

މޯލްޑިވިއަނުން ޑާކާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގެ 200 މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

އެތައްހާސް ބިދޭސީންނެއް މަގުމަތިވެ ސަލާން ޖަހަނީ، ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް!

ރާއްޖެ އައި ބަންގްލަދޭޝް މީހެއްގެ އަތުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެނަބިސް އަތުލައިގެންފި

އިމާރާތެއްގެ ތިންވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިސްކިތެއްގައި ގޭސް ހޮޅިއެއް ގޮވައި 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުން ފިލި 11 ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރު 200 މީހުން ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ވިލިނގިލީ ދޯންޏަކުން މަހަށް ގޮސް އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

« 1 ...