މާރާމާރީ

މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަޅުރަށެއްގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި، ހާލު ސީރިއަސް

ތިނަދޫގައި ދެ ބިދޭސީއެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް، އެކަކަށް ޒަހަމްތަކެއް

އަނބިމީހާގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހެރި މީހާއަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ޖެންޑާއަށް މިދިޔަ މަހު 278 މައްސަލަ، ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 137 މައްސަލައެއް

އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައި އިނގިލި ބުރިކޮށްލި މީހާއަށް ފަސް ދައުވާއެއް

ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ މާރާމާރީގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިންގި ގުރޫޕް މާރާމާރީއެއްގައި ޒަހަމްކޮށްލި ޒުވާނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

« 1