އާމިނަތު ޝައުނާ، މިނިސްޓާ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލްގެ އޮރެކަލް ކްލައުޑް އީއާރުޕީ ސިސްޓަމް އިފްތިތާހުކުރުން

އޮރެކަލް ކްލައުޑް އީއާރުޕީ ސިސްޓަމާއެކު އެމްޕީއެލް އަށް ތާރީހީ އިންގިލާބެއް

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯއިން "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖަހަން ފެށުން

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގައި "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖަހަން ފަށައިފި

'ގްލޯބަލް ގޯލް އޮން އެޑެޕްޓޭޝަން' އާ ބެހޭ ގްލާސްގޯ-ޝާމް އެލް-ޝޭޚް ވޯކް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

ކްލައިމެޓް އެޑެޕްޓޭޝަން ފަންޑިން ނުލިބޭ، މި ދުވެލީގައި މިކަމެއް ނުވާނެ: ޝައުނާ

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ، ފައްޔާޒަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ވަޒީފާގެ އެދުމަށް: ރައީސް ނަޝީދު

މިނިސްޓަރު ޝައުނާގެ ތާއީދު ފައްޔާޒަށް، ވިދާޅުވީ ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެވޭނީ ފައްޔާޒަށް ކަމަށް

ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމަށް އުރީދޫން ސްނެޕްޗެޓާ ގުޅިގެން ދިވެހިވަންތަ ލެންސަކާއި ފިލްޓަރެއް

ތިލަފުއްޓަކީ މިހާރު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރަށެއް: ޝައުނާ

ގްރީން ކްލައިމެޓް ހޮސްޕިޓަލް ޕޮލިސީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

އާ ޓެކްނޯލޮޖީގެ އީޖާތުތައް ޓެސްޓުކުރުމަށް ބޭނުންހިފޭނެ ގައުމަކަށް ރާއްޖެވާނެ: ޝައުނާ

« 1