އަލީ އަޝްފާގު

ފެބްރުއަރީ ހަވަނަ ދުވަހު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށަނީ

2021 ރިވައިންޑް: ސާފާއެކު "ގައުމީ ވަގުތުކޮޅެއް"، ދިނީ ސިސްޓަމް އޯވަހޯލްގެ މެސެޖެއް!

މިއަދުގެ މެޗު ފަށާއިރު ދަގަނޑޭ އާއި ސެންޓޭ ބެންޗުގައި، ހަމްޕު ފުރަތަމަ 11 އަށް

ލަންކާ ނޫސްވެރިއެއްގެ ރިކުއެސްޓެއް ރާއްޖޭ ކޯޗަށް: "ދަގަނޑޭ ބެންޗު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނާނެތަ؟"

ގައުމީ ޓީމުގެ ހާއްސަ މެޗާއެކު ކުޅުދުއްފުށީގެ ޓާފް ދަނޑު ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ ކުޅޭ ކޮލިފައިން ސެންޓްރަލައިޒް ކޮށްފި، ހޯސްޓް ގައުމެއް އަދި ކަނޑަނާޅާ

ދަގަނޑޭ އާއި ޗެތުރީ އަކީ ސާފްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ލެޖެންޑުން، މިރޭގެ މެޗު ދެ ސްޓައިކަރުންގެ ޝޯއަކަށް

ދަގަނޑޭއަކީ އަދިވެސް ގައުމީ ރޫހު، ހަމްޕުގެ ހާއްސަ ގޯލެއް!

މޮޅަކީ ގައުމީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް: އަޝްފާގު

ބަންގުލަދޭޝް ބަލިކޮށް، ދިވެހި ޓީމުން ރައްޔިތުންނަށް ގައުމީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއް

ދަގަނޑޭ ތަފާތު ރޫހެއްގައި، ތަފާތު ޖޯޝެއްގައި، ފޯކަސް ސީދާ ރަނަށް

ވަން ފޮޓޯ: ސާފަށް ގައުމީ ޓީމު ތައްޔާރުވާން ފެށުން

« 1