އަލީ އަޝްފާގު

ދަގަނޑޭގެ އާދަޔާ ހިލާފު ހުނަވެރި ގޯލުގެ ތަޖުރިބާ އޭނާގެ ދުލުން!

ދަގަނޑޭ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް ކާމިޔާބު ކޮށްފި، ސާބަސް!

ދަގަނޑޭ ބޮޑުތަނުން ކުރީގައި، އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ދޫނުދޭތި!

"ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމަކީ ގައުމީ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް ދެކޭނަން"

ދަގަނޑޭ ފައިނަލަށް، ސާބަސް ދިވެހީން!

ބްރެކެޓް ޗެލެންޖު: ސެމީގެ ވޯޓު ކުރިއަށް، އަވަހަށް ދަގަނޑޭއަށް ވޯޓު ދެއްވާ!

ދެވަނައެއް ނުވާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަގަނޑޭގެ ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު

ބްރެކެޓް ޗެލެންޖް: އާބާދީ ބޮޑު ވިއެޓްނާމް ބަލިކޮށް، ދަގަނޑޭއާ އެކު ދިވެހީން ސެމީއަށް!

4

ދިވެހީންގެ ހިތްވަރު ދަގަނޑޭއަށް ދިން ގައުމީ ލޯބިން، މި ރިޕޯޓުންވެސް ވޯޓުދެވޭނެ، އަވަސްކުރައްވާ!

ދަގަނޑޭއަށް ގޮވާލި ބެނިފީކާގެ އެކަޑެމީން ޔޫރަޕްގެ ތަރިން އުފައްދާ ވާހަކަ!

އޭއެފްސީގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ހޮވުން: ބްރެޒިލްގެ ރޮގާރީނިއޯ އާއި ދަގަނޑޭގެ ކުރިމަތިލުން، އަވަހަށް ވޯޓުދެއްވާ!

މެޗުގެ ނިސްބަތުން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ދަގަނޑޭއަށް

« 1