އަލްހާ އީދު

މިފަހަރު ބޮޑުއީދަށް ދާންވީ ދ. މާއެނބޫދޫއަށް: ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ މިޔުޒިކާއި އިތުރު އެތައް ކުޅިވަރުތަކެއް!

2

ބޮޑު އީދަށް މެލޭޝިއާއަށް ދާން މޯލްޑިވިއަންގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް

އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ބަންދުކުރައްވަން ރައީސް ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ދެ އީދު ބަންދަށް ދިގު ޗުއްޓީއެއް

ވަން ފޮޓޯ: ދިވެހީންގެ މިނިވަންކަމުގެ އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ ސްޓެލްކޯގެ ފާރުން

ވަން ފޮޓޯ: އުފާވެރި ބޮޑު އީދު ދުވަސް

ކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ އީދު ތަހުނިޔާ ތަފާތު، މުޅި ކައުންސިލުގެ ބައިވެރިވުން!

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި އުޟްހިޔާ ކަތިލުން

ވަން ފޮޓޯ: ގިނަ ބަޔަކު އީދު ނަމާދަށް

ވަން ފޮޓޯ: މިނިވަން ދުވަހާއި ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީއަށް ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށަށް

އީދުގެ އުފާފާޅުކުރުމުގައި ވެސް ސުލްހަވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ: ރައީސް

އީދު ދުވަހަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް މައާފުކޮށް، ހިތްހެޔޮކަން ފާޅުކުރަންވީ ދުވަސް: ސިޔާމް

ދޮޅު އަހަރުގެ ރަށު ބަންދަށްފަހު އީދަށް ރަށަށް، ކޮވިޑަށް ރައްކާތެރިވާން ސަމާލުވާތި!

« 1