އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

މާމިގިލީ އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ޒަހަމްވީ އަންހެނުންގެ ދަބަހުގައި އޮތް ކަޓަރަކުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ޒަހަމްވި މީހަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

އޭޑީކޭއިން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައިދޭ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ސިޒޭރިއަނަށް ފަހު އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރި ފުރަތަމަ ނިއުރޯސާޖަރީ ކާމިޔާބު

ޓެސްޓު ހެދި 3004 މީހުންގެ ތެރެއިން 125 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓިބޮޑީ ފެނިފައިވޭ: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭއިން ކަރުދާސް ކޮންސަލްޓޭޝަން މެމޯ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން މާ އަގުހެޔޮކޮށް ހުށަހެޅިން: އޭޑީކޭ

ކޮންމެހެން ދާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ހޮސްޕިޓާތަކަށް ނުދިއުމަށް އައްފާލް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ފަސް ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަތުރުވެރިންގެ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދޭނެ އިންތިޒާމު އެޗްޕީއޭ އިން ހަމަޖައްސައިފި

މާލެ ގެނައި ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި މަހިބަދޫ މީހާގެ ދެވަނަ ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވެއްޖެ

އިއްޔެގެ މަރު: ހަފްތާއެއް ކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްދޭން އެދުނު، މަރުވީ ޕޮޒިޓިވްވިތާ ތިން ގަޑިއިރުތެރޭ

« 1