ކުށް

މިލަންދޫގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

2

ފުލުހަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހަކު އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

މާފުށީ ސްކޫލަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދިޔަ ދަރިވަރެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ޝަހުބާނަށްވެސް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތު

މަސްތުވާތަކެތި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮތަޅު އެއްލައިލި ކަމަށް ރޫމީ އެއްބަސްވި: ފުލުހުން

އާޒިމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ، ވިދާޅުވީ ތިން އަހަރުވީ އިރުވެސް ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށް!

ފްލެޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހޯދަނީ، ސަމާލުވޭ!

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ހޯދަމުންދިޔަ ބިޝާރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮފީހެއްގެ ސީލިންގު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގި މީހަކު ނުވަ މަހަށް ޖަލަށް

ނަޝީދަށް ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން އިރު، ފާތިހު ހުރީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

އެއް އާއިލާއެއްގެ ހަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

1
« 1 ...