ޒަކާތު ފަންޑު

މުދަލު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް ޖެހުނީ 3،000 ރުފިޔާ

ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

25 ޕްރީސްކޫލަކަށާއި 23 ގުރުއާން ކުލާހަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

މަތީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ކުރަން ދަތިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ޒަކާތު ފަންޑުންދޭ ހާއްސަ އެހީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ގުރުއާން ކުލާސްތަކާއި ޕްރީސްކޫލްތަކުން ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދުމަށް އިތުރު ފުރުސަތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން މިހާތަނަށް ހޭދަކުރީ 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

މިއަހަރުގެ ފަގީރުންގެ ލިސްޓުގައި 8700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީި ވި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރަނީ

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ޒަކާތު ފަންޑުން މިހާތަނަށް ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުކޮށްފައި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ޕެންޝަން ސްކީމާއި ޒަކާތުފަންޑުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ: ވިސާމް

4

ބޭސްފަރުވާގެ އެހީގޮތުގައި ޒަކާތުފަންޑުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި