ދުނިޔެ

ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރީގެ އާމީ ކޮމާންޑަރެއް އައްޔަންކުރައްވައިފި

އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް އަންގައިފި، އެހެން ގައުމުތަކުން ލަންކާއަށް ނުދާން ލަފާދެނީ

ތައުހީދު ޖަމާއަތާއި ޖަމާއަތޭ މިއްލަތު އިބްރާހީމްގެ ހަރަކާތްތައް ލަންކާގައި މަނާކޮށްފި

ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދެމީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނިގަމްބޯގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަނޑިތަކަކާ އެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި މިރޭވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

ލަންކާއިން 46 ކަނޑި ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި ކޮލަމްބޯގެ މުނިސިޕަލް ކައުންސިލަރު ނޫރައްދީން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓޯގޯގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު، ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކާއި ލަންކާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިންގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި 15 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބޮން ގޮއްވާނެ ގޮތާއި ގޮއްވާނެ ތަންތަނަށް ދާންދެން ވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ހެޑަށް ކުރީން އެނގިފައިި: ސިރިސޭނާ

1

ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާދީފި

ލަންކާގައި ބޮންގޮއްވި ހާދިސާ: ކަނޑިތަކަކާއި އަތުބޮމާއި ގޮވާ ޒާތުގެ ތަކެއްޗާ އެކު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

... 97 ...