ދުނިޔެ

ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް އިންޑިއާގައި މިއަދު ފަށަނީ

ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ހިލާފުވެ، އެމެރިކާއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެތެރެވި ކޮތަރެއް މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބްރެޒިލް އިން ވެސް ކޮވިޑުގެ އާ ވޭރިއަންޓެއް ފެނިއްޖެ

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ''އެކަމަކު'' އަދި ''ނަމަވެސް'' އެއް ނޯންނާނެ: ޖައިޝަންކަރު

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޗައިނާގެ މަހުޖަނު ޖެކް މާ ގެއްލުނީއެއް ނޫނެވެ. ސައިޒް އޮޅުމުން އިސްލާހު ކުރަނީއެވެ.

1

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް

ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފަސް މަސްދުވަހަށް އިމިއުނިޓީ ހިފަހައްޓާ: ދިރާސާ

މިއަހަރު މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން 40،000 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް 21 ދައްކާލައިފި

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ޓްރަމްޕު ކުރީ ހުތުރުވެގެންވާ ބަޣާވާތެކެވެ.

ލަންކާ އިން ފެނުނު ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ތަފާތުވެފައި ފެތުރޭ ނިސްބަތް އަވަސް: ދިރާސާ

އިމާދު ލަތީފުގެ ކޮލަމް: ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓްރަމްޕު އިމްޕީޗް ކުރުމުގެ މާނަޔަކީ ކޮބާ؟

2 ...