ދުނިޔެ

ސްރީލަންކާގެ މަސްރަހު: ރައީސްގެ ވަރަ ކޮށާލުމުގެ ބަދަލުގައި ރަނިލް މިކުރެއްވީ ކޮންކަމެއް؟

އިރާގުގެ ސިޔާސީ ގަޑުބަޑު: މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ޕާލަމެންޓަށް ވަދެގަތީ ކީއްވެ؟

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް އެންމެ ގިނައިން ޗެރީ ނެރެނީ ކޮން ބައެއްކަން އެނގޭތަ؟

ފްރާންސަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ހުންނަވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ގަނޑުވަރުގައި

މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ފިޔާތޮށި އަލިމަހެއް އެންގޯލާއިން ފެނިއްޖެ

ތެޔޮހުރިތޯ ސާރވޭ ކުރަނިކޮށް ފެނުނު ތާރީޚީ ޚަޒާނާ!

ބަޒް އޮލްޑްރިންގެ ޖައްވީ ޖެކެޓް 2.8 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލައިފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: މިހާރު ފެންނަގޮތުން ގައުމަށް އެނބުރިވަޑައިގަތުން ނޫންގޮތެއް ގޮޓާބަޔާއަކަށް ނެތެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އަދުގެ ހާލަތު: ފެންނަމުންދަނީ ދޮޅިއުފުލައި ނޭވާލަމުންދާ ސިއްހީ ނިޒާމެކެވެ.

ބޯޓު އުރުނީ ހުންގާނު ދޫކޮށްފައި ޗީފް އޮފިސަރު ފާޚާނާއަށް ދިޔުމުން

2

ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވެރިކަންކުރަން ދަތިވީމާ ޓިއުނީޝިޔާގެ ރައީސަށް ގޯސްވަނީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެވެ.

2 ...