ދުނިޔެ

ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯގެ އަމަލުފުޅުތައް ހުރި ގޮތުން، ބްރެޒިލް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކެއް އިސްތިއުފާ ދެނީ

ލަންކާ ސަރުކާރުން އެގައުމުގެ ނޫސްވެރީންނަށް ޕްރިވިލެޖް ކާޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

40،000 ފޫޓު މަތީގައި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންތަ؟ އެމިރޭޓްސް އިން އެކަން ކޮށްދެނީ

އިރުދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް ހަލުވި ކުރުމަށް ފޭސްބުކުން ކޭބަލް އަޅަނީ

ސުއެެޒް ކެނަލް ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑްގެ ހަތް ކޭސް ފެނި ބްރިސްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ސުއެެޒް ކެނަލްގައި ތާށިވި ބޯޓު ފުން ކޮށްފި

ޓަމިލްނާޑޫގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ވައުދު: އަވަށު އެންމެން ހަނދަށް، ކޮންމެ ގެއަކަށް މިނީ ހެލިކޮޕްޓަރެއް

ދަރިފުޅު ބައިގެންދާ މީހުންނަށް ނިއުޒިލެންޑުން ހާއްސަ ޗުއްޓީއެއް ދެނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ފައިޒާއިން ޓެސްޓުތައް ފަށަައިފި

ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާގެ 54 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

2 ...