ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ފިރިހެން ޓީންއޭޖަރަކީ ނޭޕާލުގެ ޒުވާނެއް!

އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަޔަށް 26 ފަހަރު އަރައި ނޭޕާލު މީހަކު އޭނާގެ ރިކޯޑް އައުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު އަންހެނާއަށް އިތުރު ތިން ރިކޯޑެއް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ފަޅޯގަސް ބްރެޒީލްގައި!

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މީހާގެ ރިކޯޑް ފަރަންސޭސި އަންހެނަކަށް

45 އަަހަރުވަންދެން އަތް މައްޗަށް އުފުލައިގެން ހުރުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމު ކުރި އަމަރްބަރާތީ

5

ދުނިޔޭގެ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 119 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

އިސްކޮޅުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާގެ އާއިލާއަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ ދުލުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާ މީހަކަށް!

ކަނޑު އަޑީގައި ނޭވާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓަން ބާއްވާ ހަރަކާތުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓުނަރަކަށް ދިރާގު

ބޯމަތީގައި ބަރުތަކެތި ބެލަންސްކޮށްގެން 100 ވަނަ ރިކޯޑު ގާއިމްކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަދުވަހު ދިރިހުރި މީހާގެ ރެކޯޑު އޮތް ސެންޓުނީނޯ އުމުރުން 112 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

« 1