ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު

ނޭޝަންސް ލީގު: ކްރޮއޭޝިއާ ކައިރީ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސަށް ޕޮއިންޓެއް

ރޮނާލްޑޯއަށް ހާއްސަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެ ގޯލު، މަންމަގެ ލޮލުން ފަހުރުވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ހަޑި ބައްޔަކާއެކު އިންގްލެންޑުން ނޭޝަންސް ލީގު ފަށައިފި

އިޓަލީގެ އާ ފެށުން ޖަރުމަނާ އެއްވަރު

ޑެންމާކުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި، ނެދަލޭންޑްސް ކައިރީ ބެލްޖިއަމްއަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް

ނޭޝަންސް ލީގު: ސްޕެއިންއާއި ޕޯޗުގަލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަރު

ފަހަތުން އަރައި ސްޕެއިން ބަލިކޮށް، ފްރާންސުން ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފަހަތުން އަރައި ޖެހި ތިން ގޯލާއެކު ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް، ފްރާންސް ފައިނަލަށް

އިޓަލީގެ ތާރީހީ ރެކޯޑު ނިމުމަކަށް ގެނެސް ސްޕެއިން ފައިނަލަށް

ސްޕެއިން އިން ޖަރުމަނު ކޮޅަށް ހަ ގޯލް ޖަހައި ލަދުގަންނަވާލައިފި

ބެލްޖިއަމް އަތުން ބަލިވެ، އިންގްލެންޑަށް ފައިނަލް ބުރަށް ނުދެވުނު

ތާރީހީ މެޗެއްގައި ރާމޯސްއަށް ދެ ޕެނެލްޓީ ނާކާމިޔާބު

« 1