ސުވިޒަލެންޑް

މޮޅަކާއެކު ސްޕެއިން އެއްވަނައަށް، ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ

ދެވަނަ މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް ކުރިއަށް، ސްޕެއިނަށް ފުރަތަމަ މޮޅު

ރޮނާލްޑޯއަށް ހާއްސަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ދެ ގޯލު، މަންމަގެ ލޮލުން ފަހުރުވެރިކަމުގެ ކަރުނަ

ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަލެންޑާ ދެމެދު ޓްރެވަލް ސެޓްފިކެޓުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ސިމޮން ގޯހުން ހޯދީ ހިތްވަރު، ސޮމާއަށް މުޅި ފުޓުބޯޅަ ދުނިޔޭގެ ލޯބި!

ކީޕަރު ސޮމާއާއި ސްވިޒަލޭންޑްގެ ހިތްވަރު ބަލިކޮށް، ސްޕެއިން ސެމީއަށް

ޔޫރޯ: ސްޕެއިން 1-1 ސްވިޒަލޭންޑް (3-1)

ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަޓުވާލި ސްވިޒަލޭންޑް ތިން ތަށީގެ ވެރީން ސައިޒް ކުރަން ތައްޔާރު!

ސްވިޒަލެންޑް ގެ ކެޕްޓަން ޒަކާ: ވަރުގަދަ ލީޑަރެއް، ފްރާންސް ބަލިކުރުމުގެ ހިތްވަރުގަދަ ފޯމިއުލާ!

ފުޓުބޯޅައިގެ އާދަޔާ ހިލާފު ތާރީހުތަކެއް ލިޔެވުނު ރެއެއް، ކެޓީ "ކަޓަން ނުޖެހޭ" ޓީމެއް!

3

މުޅި ދުނިޔެ ސިހުމަކަށް، ފްރާންސްގެ ތަރި އެމްބާޕޭގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވެ ސްވިޒަލެންޑް ކުއާޓާއަށް

1

ޔޫރޯ: ފްރާންސް 3-3 ސްވިޒަލޭންޑް (4-5)

« 1