އެސްޓީއޯ

އެމްއެސްއެސްގެ އާ ބޯޓު، 41،500 ޓަނުގެ މުދަލާއެކު ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށައިފި

އެމްއެސްއެސްއިން ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ތިލަމާލެ ބުރިޖަށް ބޭނުންވާ ކޮންކުރީޓް އެސްޓީއޯއިން ޓެސްޓުކޮށްފި

ބޯޓު ފުރޭވަރަށް މުދާ ނުލިބޭތީ އެމްއެސްއެސްގެ އައްޑޫ ކާގޯ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި

އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ "ކްރޫގާ ޗެލެންޖު 2022" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯއިން "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖަހަން ފެށުން

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ އިލެކްޓްރޯނިކްސްގައި "ހަކަތަރި" ލޭބަލް ޖަހަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ އާ ބޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ، މުސާރަތައް 35000 ހާއި 115000 އާއި ދެމެދު

3

އެސްޓީއޯއިން ދިވެހިބަހަށް ތަފާތު ހިދުމަތެއް، އަދަބީބަސް ހަދައިގެން މެލޭޝިއާ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި 1000 ޑޮލަރުގެ ފުރުސަތު

ޝިޕިން ކުންފުނިން އިތުރު ކޮންޓެއިނަރު ބޯޓެއް ގަނެފި، ޖޫން މަހު ފަހުކޮޅު ރާއްޖެ ގެންނާނެ

އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިމަހު 30ގައި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ ފައިދާއަށް 487 މިލިއަން ރުފިޔާ

3 ...