އެސްޓީއޯ

ހަބީބާ ހުސެއިން ހަބީބުގެ ގ. ވައިލެޓް އަބީރު، ހުސެއިން އަމްރު 8.4 މިލިޔަނަށް ބައްލަވައިގެންފި

2

ހިޔާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯއިން ބޮޑު ޕްރޮމޮޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ކޮށްފި

އަތޮޅުތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް 96 އެމްބިއުލާންސް ގެންނަން އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

މިމަހުގެ 10ގެ ކުރިން ހިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކޮށްދޭނެ: އެސްޓީއޯ

ރާއްޖޭގައި ގޮދަން ފުށް އުފައްދާ ފެކްޓަރީއެއް ގާއިމުކުރަނީ

ހިއްސާއަކަށް 60 ރުފިޔާ ބަހަން އެސްޓީއޯއިން ފާސްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 100 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެސްޓީއޯއަށް 109 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

އެސްޓީއޯ އިން ފިޔާ ބަސްތާއެއް ވިއްކާ އަގު 100 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފި

ކާޑު ބަސްތާތަކެއް ވެއްޓި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ހޯދައިދިނުމަށް އެސްޓީއޯއިން އެގްރިސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

3 ...