އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ރަށްރަށުގައި ވިއްކާނެ އެޖެންޓުން ހޯދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ އާއި އެމްއެންޔޫ ގުޅިގެން ރޭޑިއޯގްރަފީގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން

ރޭޑިއޮގްރަފީ ޑިޕްލޮމާއަަށް ހިލޭ ކިޔަވަން ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެޗްއެސްބީސީން 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

އެސްޓީއޯ އިން ރޯދައަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ގެނެސް، ހާއްސަ އަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެސްޓީއޯ އިން ހިޔާނާތެއް ހިންގާފައެއް ނުވޭ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ރާއްޖެއަށް ވަގަށް ތެޔޮ އެތެރެކޮށްގެން ވިއްކަމުން ދާކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ

2

ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެސްޓީއޯ އަށް ބޭސް އެތެރެކުރި ދެ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ އަގާ އެއްވަރަށް، މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ތެޔޮ އަގުހެޔޮކޮށްދޭނަން: އަމްރު

އެސްޓީއޯ ފޭދޫ ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި 7000 ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި

އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދެނީ

4 ...