ޖިންސީ ގޯނާ

ކުޑަކުއްޖެއް ގޮވައިގެން ކޮޓަރިއެއްގައި އުޅުނު ސާލިހު ޖަލުން ގެއަށް ބަދަލުކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

އަލީ ވަހީދު ފުރި މައްސަލައިގައި ޕީޖީ ޝަމީމު މިއަދު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ޝަރީއަތަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް

ޖިންސީ ކުށުގެ ދައުވާތަކަށް އަލީ ވަހީދު އިންކާރުކޮށްފި

1

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބަނގްލަދޭޝް މީހަކު ހޯދަނީ

އަލީ ވަހީދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ނުވައްދަން ނިންމައިފި

އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ދޮންދަރިޔާ ބެހުނު މުނީރު، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމްކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ސަފާރީ "ރޭފް" ކޭހުގެ މައްސަލައިގައި ޝާންއަށް ދައުވާކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކާ ބެހުނު މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލުމުން ދައުލަތުން ސްޕްރީމްކޯޓަށް

އިންޑިއާ މީހަކު ދިވެހި އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ ޝާއިއުކުރި ހަބަރުގެ ސައްހަކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކުރަނީ

ހަތަރު މައިންނަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

« 1 ...