އާރުޓީއެލް މިނީ ބަސް

މިނީ ބަސް ދުއްވާ އޯކިޑް ރޫޓަށް ބަދަލުތަކެއް, އައިޖީއެމްއެޗާއެކު ހަތަރު ސްޓޮޕެއް އިތުރުކޮށްފި

ސޯސަން ރޫޓުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް މާދަމާ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާނެ: އެމްޓީސީސީ

މާލޭގައި ބޭނުން ކުރަން ކަރަންޓު މިނީ ބަސްތަކެއް ގެނެސްފި

އަތޮޅުތެރޭ މިނީ ބަސްތަކުގައިވެސް ކަރުދާސް ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ

ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތަކަށް އަގު ނަގާނެ، ކަރުދާސް ޓިކެޓްވެސް ލިބޭނެ

ބަސް ދަތުރުތައް އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ހިލޭ

1

ށ. ގޮއިދޫގެ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ މަސައްކަތްވެސް އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފި

ބަހަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޕާކުކުރި 538 ވެހިކަލްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި ދަތުރުގެ އަގު 2،000 އިން 60 އަށް ތިރިވެއްޖެ، 50،000 މީހުން ދަތުރަށް އަރައިފި: ރައީސް

އާރްޓީއެލްގެ ބާރު ދުވެލިން ބޮޑުތިލަދުންމަތި އެއްކޮށް ގުޅައި ބަދަހިކޮށްފި: ރައީސް

މިނީ ބަސް ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގިކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެމްޓީސީސީން ދޮގުކޮށްފި

« 1