ރޮމެލޫ ލުކާކޫ

އިންޓަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ލުކާކޫއާއި ޑީބާލާ ގެންދަން: ސީއީއޯ

ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ ކުރިން ޗެލްސީން އެތެރޭގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އަޅުވަނީ

ލުކާކޫގެ ގޯލާއެކު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަނުން ބަލިކޮށް، ޗެލްސީ ފައިނަލަށް

ޗެލްސީގެ މާޔޫސްކަމަށް އިތުރު ބޮޅެއް، ބްރައިޓަން އަތުންވެސް ޕޮއިންޓެއް

ލުކާކޫ މައާފަށް އެދި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ލުކާކޫގެ ނުތަވަސްކަމުގެ ވާހަކަތައް، ޓުޗެލްގެވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުން

ލުކާކޫ ވިދާލި މެޗުގައި ޗެލްސީން ވިލާ ބަލިކޮށްފި

އުމުރުން 11 އަހަރުން ފެށިގެން ލުކާކޫ ދެކެމުންދިޔަ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

ލުކާކޫ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޖެހި "އެންމެ ހާއްސަ" ގޯލާއެކު ޗެލްސީން ޑާބީ ކާމިޔާބު ކޮށްފި

އަގުގެ ރެކޯޑުތައް މުގުރާލައި، ޗެލްސީން ލުކާކޫ ގެންގޮސްފި

ފުރަތަމަ ބިޑަށް އިންޓައިން ބުނީ ނޫނެކޭ، 130 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް ލުކާކޫ ގެންދަން ޗެލްސީ ތައްޔާރުވަނީ

ހާލަންޑުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށް، ޗެލްސީން ލުކާކޫއާ ދިމާލަށް

« 1