ރެއާލް މެޑްރިޑް

ބާސާ ކަޓައިފި، ރެއާލް ސަލާމަތްވީ އިސްކޯ އާއި ހަޒާޑުގެ ގޯލުތަކުން

1

ރެއާލްއިން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ސައުދީގައި ކުޅުނު ކްލެސިކޯ ކާމިޔާބުކޮށް ރެއާލްއިން ބާސާ ކަޓުވާލައިފި

އަލްވޭސް ކުޅުނު މެޗުގައި ބާސާއަށް ޕޮއިންޓެއް، ރެއާލް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

އަލުން ގުރު ނެގުމުން ވަރުގަދަ ޕީއެސްޖީ ޖެހުނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ، ލިވަޕޫލާއި އިންޓަގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ބާސާއަށް މާޔޫސީ ރެއެއް، މެޑްރިޑް ޑާބީ ކާމިޔާބުކޮށް ރެއާލް އާސްމާނުގައި

އެއްވަނައާއެކު އެންސެލޯޓީ ބުނަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ރެއާލް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް

ރެއާލްއަށް އެއްވަނައިގައި 8 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް، ބާސާއަށް ޒަވީއާއެކު ފުރަތަމަ ބަލި

ވިނީޝިއަސްގެ ހިތްގައިމު ގޯލާއެކު ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް، ރެއާލް އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

އޮރިޔާންކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ބެންޒެމާއަށް ޖޫރިމަނާއަކާއެކު ޖަލު ހުކުމެއް

ވިނީޝިއަސްގެ ދެ ގޯލުން ހޯދި މޮޅާއެކު ރެއާލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް

5 ...