އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ޓީވީއެމް އިމާރާތުން ފެން ކަނޑާލީ ނޯޓިސް ފޮނުވުމުން ވެސް ބިލު ނުދައްކައިގެން، ޕީއެސްއެމުން ދިނީ ދޮގު މައުލޫމާތު!

ގުޅިފަޅުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެގެން، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ކުރި ހުކުމް ބަދަލެއް ނުކުރި

ކެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ނާދިރާއަށް ދޭން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް އަމުރުކުރި 1.8 މިލިޔަން، ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ދޫނުކުރެވޭނެ

ދަރަވަންދޫގައި ނަރުދަމާއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލައިފި

ރަށްތަކަށް ފެން ސަޕްލައިކުރުން އިތުރުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޝާހު

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އޮފީހުންނާއި އައުޓްލެޓްތަކުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ފްލެޓްތައް ޖޫން މަހު ހަވާލުކުރާނެ: ޝާހު

ހުޅުމާލެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިރޭ ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ކޮމިޝަންކުރަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް: ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ 26 އަހަރު

« 1 ...