އެމްޓީސީސީ

މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރުތަކުގައި "ކިޔުއާރް ޓިކެޓިން" ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޓިކެޓަކަށް 7 ރުފިޔާ

ދ. މީދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިންމާލައިފި

އެންމެ އުތުރުގެ ރައްޔިތުން ސްޕީޑް ފެރީގައި، 4000 އިން 100 އަށް ކުޑަވި އަގާއެކު އިގުތިސޯދީ ބޮޑުބަދަލެއްގެ ފެށުން

1

ޅައިމަގު ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ތިންވަނަ ޝިޕްމަންޓް ގެންގޮސްފި

ދިއްދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ޖެޓްތައް ޖެއްސޭ ގޮތް ހަދަން މުލީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ 1،500 މީޓަރަށް ބޮޑުކުރަނީ

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އިރުވައިގެ އުދަޔަށް ދިއްގަރު ރައްޔިތުން ރޭގަނޑު ހޭލައިތިބުން ނިމުމަކަށް، ހިމާޔަތުގެ ތޮއްޓާއެކު ހިނިތުންވުން

ށ. އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ފެރީތައް ފޮނުވައިފި

1

އެމްޓީސީސީ ނޯތު ލީގު: އަލިފުށީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، އުނގޫފާރު އެއްވަނައަށް

... 8 ...