އެމްޓީސީސީ

އުނގޫފާރު މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ސެޓްލްމެންޓް ޓޭންކް ހަރުކުރުން ކުރިއަށް

ހޯރަފުށީ ހާފްވޭ ހައުސް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް

ކޭޝް ކާޑުން ބަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ހިދުމަތް ޓެސްޓުކުރަން ފަށަނީ

ދެއްވަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ޅޮހީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހިންނަވަރު ބަނދަރުގެ 66 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހޯރަފުށީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 72 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގެ ރޭމްޕާއި އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގެ 85 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ތިނަދޫ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރިވެޓްމެންޓް ޖަހަން ފަށައިފި

ކުރެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލައިގެ ހަތަރުވަނަ ޝިޕްމަންޓް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

... 8 ...