ވަޒީފާ

ގައުމު ހިންގުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބަޔަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުން: ރައީސް

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްއެންޔޫގެ ޖޮބް ފެސްޓިވަލް ފަސްކޮށްފި

ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން 370 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އެމްއޭސީއެލުން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކެރިއާ އެކްސްޕޯއެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ އާ ބޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ، މުސާރަތައް 35000 ހާއި 115000 އާއި ދެމެދު

3

ރަނގަޅު މުސާރަ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގު ހުންނަ 120 ދިވެހިން އެމްޓީސީސީން ހޯދަނީ

އެޗްއާރްސީއެމްގެ އެސްޖީ އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

"ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީ"ގެ އޯޕެންޑޭ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ފޭދޫ އާއި ހިތަދޫގައި، މާދަމާ ހުޅުމީދޫގައި

ސިވިލް ސާވިސްގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ގިނަ ނުވާ ސަބަބު ހޯދަން ސާވޭއެއް

ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

« 1